Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Postavení lidí pečujících o osobu blízkou se zlepší

Vláda České republiky schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým vylepší finanční situaci občanů pečujících o blízkou osobu, která je nezletilým dítětem.
Novela zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1.ledna 2005, znamená zlepšení podmínek rodičů pečujících o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě vyžadující mimořádnou péči. Jde o úpravu, která reaguje na změnu ve výši rodičovského příspěvku, který je obdobně jako příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytován v případě osobní, celodenní a řádné péče o dítě do čtyř let jeho věku, resp.do sedmi let v případě dlouhodobě zdravotně, resp.těžce zdravotně postiženého dítěte.
Na základě rozhodnutí vlády dojde k výraznému zlepšení finanční situace rodin se zdravotně postiženými dětmi - příspěvek při péči o jedno zdravotně postižené dítě se zvýší ze současných 3 712 Kč na 5 220 Kč.
Pokud rodič nebo zákonný zástupce pečuje o více osob, z nichž je alespoň jedno zdravotně postižené dítě, bude místo současných 6 380 Kč pobírat 8 932 Kč měsíčně. Novela zákona pamatuje také na případy, kdy si občané mohou maximálně vydělat 3 480 Kč čistého příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Od začátku roku se tato částka zvýšila na 5 800 Kč. Tato změna se týká všech příjemců této dávky, tj.i těch, kteří pečují o dospělé osoby.

Čerpáno z Mentální retardace č.46

Zveřejněno 18.01.2005 v 14:53 hodin