Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Kurzy a školení

Pořádáme kurzy zaměřené na tato témata:

Kurzy zaměřené na získávání sociálních dovedností:
Kurz zvládání pravidel komunikace
Kurz sebeprezentace
Kurz zdravého životního stylu
Kurz hospodaření s penězi
Kurz ochrany přírody