Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Historie naší organizace

Okresní organizace SPMP byla založena v říjnu 1991. Po krátké době svoji činnost přerušila a obnovila ji na mimořádné členské schůzi v prosinci 1997. Od té doby se plně věnuje své činnosti, kterou se snaží stále zkvalitňovat a rozšiřovat.
Období 1997 - 2000.
Složení okresního výboru:

předseda: Otto VALA, vychovatel ÚSP
místopředseda: Jaroslav PETERA, vychovatel denního stacionáře
jednatel, hospodář: Eva ŠOLCOVÁ, vychovatelka ÚSP

Předseda revizní komise: Jaroslav PROUZA, vedoucí ÚSP.
Čelnskou základnu v tomto období tvořilo 13 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím.
ROK 2001
Složení okresního výboru:

předseda: Otto VALA, vychovatel ÚSP
místopředseda: Eva SCHREIBEROVÁ, zástupce rodičů
jednatel, hospodář: Jitka PUNNEROVÁ, vychovatelka ÚSP

Předseda revizní komise: Jaroslav PROUZA, vedoucí ÚSP.
Členská základna se skládá z 23 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím.
ROK 2002
Okresní výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2001.
V tomto období se rozrostla členská základna na 36 kmenových členů a 87 s kolektivním členstvím.
ROK 2003
Stávající výbor byl rozšířen o 2 členky: Janu ALBRECHTOVOVOU a Gabrielu GRULICHOVOU.
K poslednímu prosinci máme 42 kmenových a 87 kolektivních členů.
ROK 2004
Od 1.1. pracuje jako předseda revizní komise Šárka GRULICHOVÁ.
K 31.12. má naše okresní organizace 43 kmenových členů a 87 členů s kolektivním členstvím. K tomuto datu odstoupil stávající předseda Otto VALA.
ROK 2005
Od 1.1. došlo k těmto změnám ve složení výboru:

předseda: Jitka PUNNEROVÁ, vychovatelka ÚSP
jednatel, hospodář: Ivona VÁVROVÁ, účetní
V tomto roce bylo zrušeno kolektivní členství a naše organizace má základnu o 144 členech.
ROK 2006
Okresní výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2005.
K 31.12. máme 140 členů.
ROK 2007
Složení okresního výboru:

předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, spec.pedagog ve Stacionáři v Trutnově
místopředseda: Eva SCHREIBEROVÁ, zástupce rodičů
hospodář: Ivona VÁVROVÁ, účetní
členky výboru:
Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ (Albrechtová)
Gabriela GRULICHOVÁ

Předseda revizní komise: Ing. Šárka GRULICHOVÁ.
V tomto roce poklesl počet členů z důvodu ukončení členství pasivním členům. K 31.12. máme 124 aktivně pracujících členů.
ROK 2008
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2007.
K 31.12. odstoupila z funkce hospodářky Ivona VÁVROVÁ. K tomuto datu máme 153 členů.
ROK 2009
Složení okresního výboru:

předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, spec.pedagog ve Stacionáři v Trutnově
místopředseda: Eva ŠRAJEROVÁ, zástupce rodičů
hospodář: Ing. Šárka Grulichová, účetní
členky výboru:
Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ
Gabriela GRULICHOVÁ

Předseda revizní komise: Viktor JANATA.
K 31.12. máme 160 členů.
ROK 2010
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2009.
K 31. 12. máme 152 členů.
ROK 2011
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2010.
K 31. 12. máme 157 členů.
ROK 2012
Složení okresního výboru:

předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ, ředitelka v MŠ
místopředseda: Eva ŠRAJEROVÁ, zástupce rodičů
hospodář: Ing. Šárka Grulichová, účetní
členky výboru:
Mgr.Jana ČUDEJKOVÁ
Gabriela GRULICHOVÁ

Předseda revizní komise: Viktor JANATA.
K 31. 12. máme 167 členů (93 z nich jsou s postižením, 74 jsou dobrovolníci, rodinní příslušníci lidí s postižením).
ROK 2013
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2012.
K 31. 12. máme 141 členů.
Rok 2014
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2013.
K 31. 12. máme 156 členů.
Rok 2015
V tomto roce došlo ke změně právní formy naší organizace na
SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Složení výboru:

předseda: Bc.Jitka PUNNEROVÁ
místopředseda: Mgr. Jana ČUDEJKOVÁ
ÚČETNÍ: Ing. Šárka JANATOVÁ GRULICHOVÁ

členky výboru:
Gabriela MOCOVÁ
Mgr. Petra PUNNEROVÁ

Předseda revizní komise: Viktor JANATA
K 31. 12. máme 154 členů.
Rok 2016 - 2017
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2015.
K 31. 12. máme 154 členů.
Rok 2018
Změna ve složení výboru Spolku:
Jana Čudejková (předseda spolku)
Ivana Hanušová (místopředseda spolku)
Kateřina Veselá (člen výboru)
Jaroslava Vašatová (účetní)
Blanka Lamačová (kontrolor)

Změna adresy sídla Spolku: Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem
Rok 2019 – 2020
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2018.
Probíhá revize počtu členů Spolku.
Zveřejněno 12.06.2001 v 10:22 hodin