Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Rehabilitační pobyt v RK Losinka Rapotín ve dnech 30.7.-9.8.2011

Tábor byl svým zaměřením rehabilitační, proto i program byl tomuto podřízen. Jednotlivé činnosti vycházely z fyzických, ale i psychických předpokladů jednotlivých rekreantů. Účastníci si mohli dokázat, že zvládnou řadu činností, které nemají možnost v běžném životě vyzkoušet.
Během pobytu účastníci plnili různé úkoly táborové hry: "Filmový festival Losinka". Vyráběli jsme masky podle jednotlivých oddílů a na závěr tábora jsme měli všichni možnost se ostatním předvést v krátkých filmových záběrech, které jsme sami průběžně pořizovali.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Turistika a sportovní soutěže jsou hlavní náplní pobytu. Své sportovní výkony uplatnili v atletice i cyklistice. Velký zájem byl o speciální kolektivní hru "flaškovaná", kterou každoročně hrajeme na volejbalovém hřišti.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Z hodnocení účastníků vyplynulo, že se jim na letošním pobytu líbilo a opět se těší na setkání se svými kamarády v roce příštím.
Děkujeme drobným sponzorům a SPMP ČR, o.s. Praha za finanční podporu, bez které by se nám tento pobyt nepodařilo uskutečnit. Děkujeme
Zveřejněno 11.08.2011