Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

"Pálení čarodějnic" v Barevných domcích v Hajnici

Barevné domky Hajnice a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., okresní organizace Trutnov, připravily pro své klienty a členy na 30. dubna 2010 tradiční "Pálení čarodějnic".
Jak již bývá dobrým zvykem, v odpoledních hodinách se u altánu v Barevných domcích slétly desítky rozcuchaných ženštin a ohyzdných babizen. Nechyběla pořádná vatra s trůnící zhotovenou čarodějnicí, na kterou hned po slavnostním zahájení odpoledne čekalo to, že plameny ohně ji olízaly tak, že z ní nezbylo vůbec nic. A zatímco si vesele hořela, všichni se přesunuli na hřiště a do okolí ohniště, kde magické osůbky připravily pro účastníky sedm stanovišť se soutěžemi. Skládalo se čarodějnické puzzle, připravoval odporný lektvar, hledal poklad, prověřovali se dovednosti při zkoušce čarodějnic, věštilo z hvězd, nechybělo magické namotávání či lety na košťatech. A každý, kdo se alespoň pokusil o splnění úkolu, byl čarodějnicemi odměněn nějakou sladkostí či drobným dárečkem.
čarodejnice v BD
A když vatra s čarodějnicí uhořela tak, že se opět dalo sedět kolem ohně, vrátili jsme se k ohništi a než jsme se vrhli na opékání buřtů, přišlo na řadu vyhlášení nejkrásnějších masek! Protože úkol to byl vskutku nelehký a vybrat tři jednotlivce, kteří byli ti "nej", bylo opravdu těžké, ocenili jsme dorty s čarodějnickou tématikou celé skupiny. Jeden dort putoval do Oranžového domu, protože ti, ač se do Hajnice dopravili autobusem, všichni si přivezli krásné převleky, tak to jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Druhý dort si odnesli klienti z Fialového domku a Měsíčního oddělení, protože k příležitosti Pálení čarodějnic si vyrobili úžasné černokněžnické klobouky. A na třetím - posledním - dortu si pochutnali klienti Zeleného domku, protože ti byli, co se týče líčení, opravdu nedostižní a skutečně oškliví! A pak už hurááá na párky, opěkalo se a zpívalo, zpívalo a opékalo! K tomu nám hrálo kytarové kvarteto našich talentů z řad pracovníků Barevných domků. Limonády, minerálky a nealkoholické pivo tekly proudem, párků byl také dostatek pro všechny!
čarodejnice v BD
A to vše díky finanční podpoře akce z www.conasbavi.cz! Velkou zásluhu na skvělém výsledku "Pálení čarodějnic" mělo i sluníčko a krásné počasí, které bylo tou pomyslnou tečkou k dokonalosti!
čarodejnice v BD
O tom, že se akce vydařila, svědčí spokojené úsměvy a radost našich klientů! Díky všem, co se přičinili, bylo to úžasné odpoledne...
čarodejnice v BD

Gagi

Zveřejněno 01.05.2010