Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

"Dopoledne plné vody" dne 13.2.2010

V sobotu 13. února jsme pro zájemce z řad lidí s mentálním postižením pořádali již potřetí akci s názvem Dopoledne plné vody. Šlo o sportovně relaxační výlet do královéhradeckého aquaparku vhodný pro plavce i neplavce. Zájem o účast byl jako v minulém roce velký. Celkem naše sobotní skupina čítala dvacet šest osob - šestnáct z nich byli lidé s postižením a zbytek tvořili rodinní příslušníci a doprovod z řad dobrovolníků.
Na cestu do Hradce i zpět jsme zvolili vlak. Cesta se tak pro mnohé stává zážitkem a druhou velkou událostí dne. Kromě účastníků z Oranžového domu jsme poprvé přivítali čtveřici z Červeného domku z Hajnic, dva plavce z trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené, dívku z rodiny ze Dvora Králové a jednu účastnici z chráněného bydlení DaMPi v Hradci Králové.
plavání
Jako tradičně nás čekala pořádná zatěžkávající zkouška již v šatnách, a tak jsme se znovu srdnatě vrhli do boje s nástrahami tašek na svlečené boty, turnikety, hodinkovými čipy, skříňkami a stísněnými prostory. Po překonání těchto nástrah přišla sladká odměna. Možnosti aquaparku se nám znovu nabízeli v plné kráse. Kdo byl s námi poprvé, ten z počátku jen užasle koukal, ostřílení účastníci se s nadšením a za pomoci svých doprovodů vrhali na osvědčené atrakce.
plavání
Znovu nám nastala zhruba hodina a půl velké vodní pohody. Umělé vlnobití bouřilo, tobogán se klikatil, vířivé trysky a vodní rozprašovače byli v neustálé permanenci. Na konci koupání bylo na tvářích všech účastníků vidět nadšení, vydováděnost a spokojenost. A již tradičně hned po opuštění lázní následovala pěkná sprška dotazů za zopakování výletu.
plavání
Bezpečný a hladký pobyt v bazénech hradeckého aquacentra by nebyl možný bez pomoci našich dobrovolníků. Znovu se nám podařilo zachovat poměr jednoho doprovodu na dva účastníky, což bereme za jeden z hlavních bezpečnostních předpokladů při pořádání této akce. Všem patří veliké díky a na další podobné výpravě za vodou nashledanou.

Viktor

Zveřejněno 14.02.2010 v 17:27 hodin