Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Soutěžili zdraví i postižení

Děti z podkrkonošských obcí a ústavů pro mentálně postižené se sešly na zábavném odpoledni, kde soutěžily, procházely pohádkovou trasu a zdolávaly lanové překážky.

Petr Vanžura

Havlovice - Členové Sdružení pro pomoc mentálně postiženým uspořádali ve spolupráci s mysliveckým sdružením Barchovan zábavné odpoledne pro děti s názvem Pohádkový les.
článek
Les byl plný strašidel
V lokalitě !palouček" se v sobotu odpoledne sešly nejen zdravé děti ze širokého okolí, ale přijela také mládež z ústavů pro postižené. Čekala na ně cesta lesem plná pohádkových bytostí, úkolů a překvapení. Během jeden a půl hodinové procházky malí závodníci splnili jedenáct úkolů a za každý z nich je strašidla, víly a další bytosti z pohádek odměnily drobnými sladkostmi. Všem, kteří prošli celou trať, předal král s šaškem diplom a aby bylo jasné, že pohádky je konec, každý v cíli zazvonil velkým zvoncem.
Pohádková cesta nebylo zdaleka jediné, co organizátoři pro děti připravili. "Z našeho pohledu netradiční byly lanové soutěže. Při nich, samozřejmě za pomoci dospělých, děti přecházely nejrůznějšími způsoby po lanových mostech," uvedl jeden z pořadatelů Jan Rýdl. V přilehlém stanu se zájemci věnovali navlékání korálků. Kdo si chtěl odnést památku na vlastním těle, nechal si na obličej namalovat zvířecí motiv. Myslivci připravili pro zájemce o přírodu malý poznávací kvíz. Každou správnou odpověď odměnili sladkostí. Po celé odpoledne měli návštěvníci "Pohádkového lesa" k dispozici občerstvení a hudební program, takže se ani rodiče nenudili.
Pomohli také kamarádi
Na zajištění tak rozsáhlé akce by sami členové obou sdružení nestačili. "S desítkami pohádkových postav a s další pořadatelskou prací nám pomohli i nečlenové z řad našich známých a kamarádů," upřesnil Rýdl. Bez štědrých sponzorů by se zábavné odpoledne neobešlo. "Pomohla nám obec Havlovice a vedle generálního sponzora, kterou je společnost Provident Financial i řada dalších donátorů," potvrdil pořadatel.