Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Pomáhají lidem s mentálním postižením už osmnáct let

Trutnov/ V tomto roce oslaví Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. výročí 40 let od svého založení dne 6. 9. 1969 v Olomouci.
Koncert "Chceme žít s vámi"
I naše Okresní organizace SPMP se může pyšnit jedním jubileem - v říjnu tohoto roku ostaví své osmnácté narozeniny. A čím se může organizace, která se snaží o zlepšení podmínek života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních za svou dosavadní činnost pochlubit? Je toho opravdu mnoho.
Do letošního roku vstoupila naše okresní organizace s nejširší členskou základnou od svého vzniku. K dnešnímu datu sdružuje 153 aktivních členů. Už několik let úzce spolupracuje s trutnovským Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, královédvorskou Základní školou a Praktickou školou, s Barevnými domky Hajnice i dalšími organizacemi. Tento rok stihla pro své členy i ostatní zájemce připravit únorový výlet do akvacentra v Hradci Králové, zorganizovala velice úspěšnou výstavu fotografií klientů trutnovského Stacionáře, s Diakonií ČCE Dvůr Králové se spolupodílela na přípravě a organizaci šestého společenského plesu v zábavním centru na Zálabí, pro dvacet zájemců připravila předvelikonoční víkendový pobyt na Mostku, zorganizovala již tradiční dubnový výlet do hlavního města na konzert pořádaný Nadací Nova "Chceme žít s vámi", pomáhala s přípravou oslav pálení čarodějnic v Barevných domcích Hajnice, v květnu zorganizovala pro trutnovský Oranžový dům a klienty z Hajnic prodloužený víkendový pobyt na Thámových boudách ve Velké Úpě.
Na začátku prázdnin se skupina osmi našich členů vydala podpořit pokus o překonání rekordu ve výstupu handicapovaných lidí k prameni Labe, který pořádala novopacká organizace Sportem proti barierám - Český ráj. V době letních prázdnin pořádala již tradiční čtrnáctidenní sportovně relaxační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem pro bezmála devadesát rekreantů z řad lidí s mentálním postižením z celé republiky. Na sklonku letních prázdnin se bude podílet na organizaci havlovického Pohádkového lesa a zábavného odpoledne, v září bude následovat týdenní rehabilitační pobyt pro klienty Barevných domků v Lužance, trutnovský turnaj v bowlingu, tradiční říjnová Magická drakiáda na Zvičině, podzimní návštěva královéhradeckého akvacentra, v listopadu velký celorepublikový turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové, halloweenská taneční zábava na Zálabí a prosincový víkendový pobyt strávený v předvánoční Praze.
No, co myslíte, že se nemusí naše téměř plnoletá organizace na poli podpory znevýhodněných spoluobčanů stydět?

Bc.Jitka Punnerová

Zveřejněno 22.08.2009