Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

"Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny" v Havlovicích

Po roční odmlce jsme oprášili naši pohádkovou tradici a poslední prázdninovou sobotu, tedy 30. srpna 2008, jsme na Tylově paloučku v Havlovicích připravili pro děti z širokého okolí a lidičky s mentálním postižením z nedalekých zařízení i rodin již čtvrtý ročník naší úspěšné akce "Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny".
V havlovické pohádkové říši se návštěvníci ocitli v nejznámějších českých pohádkách, např. O Červené Karkulce, O veliké řepě, O perníkové chaloupce, O Popelce, O Hloupém Honzovi, nechyběl např. ani Havlovický Vodník se svou chotí, Hejkal z Krákorky, Krakonoš s Trautnberkem, Královna Koloběžka, Princezna ze mlejna či Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V cíli čekalo naše Veličenstvo s rozpustilým kašpárkem a dvorním písařem. V každé pohádce děti plnily nejrozmanitější úkoly, za které byly štědře odměňovány.
Lotrando
V areálu probíhal bohatý doprovodný program, kde na podiu dováděli usměvaví klauni, kteří rozproudili diskotéku a také připravili pro děti nejrůznější soutěže. Nechyběl ani výtvarný stan s oblíbeným malováním na obličej, korálky, sádrovými odlitky, stánky s občerstvením i prodejní výstava výrobků z chráněných dílen v Barevných domcích Hajnice a prezentace hraček poháněných solární energií, které nám představili z ekoneziskovky Sever Horní Maršov.
Kašpárkovo překvapení
Naším přáním je, kéž by tato akce byla alespoň jedním z mostů, který se pokouší spojit tyto dva na první pohled odlišné a přitom tolik si podobné světy. Vždyť hry, soutěžení, vzájemná pomoc a spolupráce, společné sdílení radosti jsou nejpřirozenějšími způsoby k odstraňování vzniklých bariér. A kde jinde začít než u dětí a to velmi příjemnou formou pro obě strany?
To vše by samozřejmě nebylo možné bez podpory našich milých sponzorů a dobrovolníků! Všem patří náš obrovský dík. Jen tak se nám podařilo vykouzlit na tvářích téměř pětistovky dětí šťastné úsměvy!
Společné foto
Tak za rok zase na shledanou...

Gábina

Zveřejněno 03.09.2008 v 11:28 hodin