Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

"Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny" konaný dne 29.8.2009

Jak již bývá dobrým zvykem, na poslední prázdninovou sobotu jsme připravili pro děti z širokého okolí i jejich rodiče a lidičky s postižením integrační akci nazvanou "Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny." Vše vypuklo na Tylově paloučku v Havlovicích 29. srpna 2009 krátce po poledni.
Počasí si trošku zahrávalo s našimi nervy a klidně si pršelo. Ale hlavně že krátce před polednem se déšť umoudřil a vystřídalo ho dokonce sluníčko. Tak nic nebránilo tomu, aby se do Pohádkové říše vydalo téměř pět set dětí!
.
Pohádkové odpoledne se každoročně snažíme vylepšovat a nejinak tomu bylo i u tohoto pátého ročníku. Na startu se děti úplně poprvé setkaly s Makovou panenkou a Motýlem Emanuelem, nově na ně na trati čekal Mach a Šebestová, Babky Kořenářky, které stály u rozcestí, kudy se ti největší odvážlivci mohli vydat na strašidelnou smyčku pro opravdové nebojsy, kde vládli upíři, čerti a další hrůzunahánějící havěť. Nechyběly ani tradiční pohádky, jako Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Šípková Růženka, Hejkal z Krákorky, Havlovický vodník, Princezna ze mlejna a mnoho dalších. Na každém stanovišti děti plnily více či méně záludné úkoly, za které byly odměňovány. V cíli čekala naše Výsost - královna s králem, kteří dětem předávali poukázky na párky a na limonády, dvorní šašek, u kterého si vylosovaly dárek z královské tomboly, a také dvorní písař, který jim v cíli vypsal pamětní list.
V areálu bývalého přírodního divadla probíhal bohatý a zajímavý doprovodný program. Na podiu řádili veselí klauni, kteří vyzývali děti k nejrůznějším soutěžím o ceny a také k tanci, protože tam v průběhu celého odpoledne probíhala diskotéka. Svůj gotický stan s dobovým vybavením na Tylově paloučku postavila skupina historického šermu Úpičtí střelci, kde si děti mohly prohlédnout zbraně, brnění apod. Také čas od času vystřelili, což byla rána jako z děla! Na hlavním podiu se předvedli několikrát se svým bojovým i ohnivým vystoupením.
.
Chvílemi divákům tuhla krev v žilách! Obličeje dětí zdobily malůvky našich zručných malířů, protože téměř nikdo si již nedovede představit pohádkový les bez populárního malování na obličej. Letos nechyběla ani trampolína, na které se všichni mohli vydovádět, výtvarný stan, oheň, stánky s občerstvením apod.
.
Celou úspěšnou akci s rostoucím počtem účastníků by nebylo možné realizovat bez pomoci všech dobrovolníků, kteří se na pohádkovém lese podílejí. A samozřejmě je pro nás důležitá i podpora (ať finanční či materiální) našich sponzorů, bez nichž by se nám celé odpoledne pro děti a lidičky s mentálním postižením nepodařilo připravit. Všem tedy patří naše obrovské DÍK!
Tak za rok se zase sejdeme v havlovické pohádkové říši!
Chcete se dozvědět o této akci více informací?

Gábina

Zveřejněno 03.09.2009