Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Pocta Dr. Andreasovi Rettovi

Dr. Andreas Rett zomrel vo veku 73 rokov vo svojom rodnom meste Viedni, v Rakúsku 25. apríla v roku 1997. Poznaním Dr. Retta už nebudú naše životy nikdy tými istými. Prostredníctvom svojho nahliadania, nadšenia a súcitu, Dr. Rett prenikol do viacerých rodín na celom svete.
Dal nám nádej a vedomosti, a naučil nás veriť v naše dievčatá, hľadať v ich očiach iskry porozumenia, ktoré boli neviditeľné pre zvyšok sveta. Nabádal svojich lekárskych kolegov pracovať spoločne s rodičmi ako jeden tím, pracovať jeden s druhým ako sila objavu.
Hoci bol posledné roky ťažko chorý, nikdy sa nevzdával svojho sna nájsť odpovede vzniku záhadnej poruchy, ktorá nesie jeho priezvisko.
Dr. Rett bol jedným z tých ľudí, ktorých aj keď nemáte šťastie osobne stretnúť, zmenia navždy váš život. Najskôr držal naše ruky a čoskoro aj naše srdcia.
Práca Dr. Retta začala po ukončení služby lekára v Nemeckej vojenskej nemocnici. Po vojne študoval medicínu v Innsbrucku a v Bonne a v roku 1948 odišiel do Viedne. Vyzdvihovaním veľkej potreby detskej kliniky, ovplyvnil aj primátora a ostatných miestnych politikov, ktorých bolo ťažko presvedčiť, pretože postihnuté deti boli v tejto komunite považované za sociálnych vydedencov. Jeho trpezlivosť bola konečne odmenená, keď 100 lôžková nemocnica, Rosenhugel (Rose Hill) otvorila svoje dvere pacientom z celého sveta. Bola to prvá inštitúcia svojho druhu na celom svete, a on bol jediným lekárom v Rakúsku poskytujúcim starostlivosť postihnutým deťom.
Bola to 70 rokov stará budova prináležiaca k inštitúcii pre starých ľudí s veľmi malým počtom doktorov a zdravotných sestier, bez vodovodných kohútikov na nemocničných oddeleniach. Pacienti na invalidných vozíkoch museli byť dole schodišťami znášaní na rukách.

Zdroj: www.rojko.sk

Zveřejněno 03.07.2009 v 09:10 hodin