Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Smyslové vnímání lidí s autismem

Smyslové vnímání lidí s autismem může být naprosto odlišné od našeho. Je překvapivé, jak málo se o tomto tématu píše, a přitom je tak důležité. Smysly dětí můžou být neustále něčím rušeny (tzv. "bílým hlukem"). Mohou být hypersenzitivní (příliš citlivé) nebo hyposenzitivní (málo citlivé). Není proto divu, že takové dítě působí jakoby ve svém světě, zmateně a rozrušeně. Jestliže by nám neustále hlasitě hučelo v uších, sebemenší světlo způsobovalo bolesti hlavy a z pachu jakéhokoliv jídla by se nám dělalo špatně, jistě bychom se brzy začali chovat stejně.
Je lehké člověka s autismem označit nálepkou člověka, který se uzavírá před naším světem. Kdybychom ale věděli, proč se uzavírá, můžeme mu přece pomoci. Jedním (a jistě ne jediným) důvodem této uzavřenosti může být právě smyslová přecitlivělost.
Někteří lidé s autismem naopak svoje smysly necítí, tak jak by měli, a neustále se je snaží stimulovat. Ovšem okolnímu světu se tato stimulace jeví nesmyslná a neadekvátní. (např. dítě s málo citlivým zrakem zírá přímo do žárovky).
Tím, že terapeuti Son-rise program® nezakazují dítěti jeho aktivity - pokud jsou bezpečné - naopak mu pomáhají stimulovat jeho smysly, řídí se potřebami dítěte. Jako dětská terapeutka jsem si též musela vyvinout jistou pozorovací dovednost, která mi leckdy napověděla, jak mohu i já pomoci dítěti, aby si mohlo "napravovat" svoje smyslové vnímání.
Lidé s autismem, kteří mohli mluvit, se mnou sdíleli své zkušenosti se "smyslovým bombardováním" ( jejich smyslové vnímání bylo přestimulováno podněty ), či smyslovou ochabělostí. Příznaky některých smyslových disfunkcí, které popíšu, jsou také uváděny na stránkách velkého množství knih, které na toto téma vyšli v zahraničí. Např. doktor Delacato věnoval tomuto tématu velkou pozornost. Terapie, která se tímto problémem zabývá hlouběji se nazývá Smyslová integrační terapie (sensory integration therapy).
Nutno říci, že velké množství těchto disfunkcí se u mých klientů zlepšilo nasazením speciální diety a přistupováním k autismu jako k metabolické poruše.

Zdroj: www.rojko.sk

Zveřejněno 03.07.2009 v 09:04 hodin