Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Delfinoterapia podľa metodiky A.G.Smolianinova

Každý človek sa už určite stretol s tým, aký príjemný pocit v nás dokáže vyvolať priamy kontakt so zvieraťom, najmä ak ide o mačku, psa, či koňa. Smolianinov však ako jeden z prvých vo svojich prácach približuje a popisuje pôsobenie iného zvieraťa na organizmus človeka a osobitne na organizmus dieťaťa s problémami. Je to vplyv delfína, resp. delfinoterapie.
Do liečebnej rehabilitácie detí s postihnutiami či narušeniami zaraďuje aj aktivity, resp. terapeutické metódy, ktoré majú výrazne interdisciplinárny charakter. U týchto detí dosahujú výrazné pozitívne výsledky metódy, ktoré na dieťa pôsobia integrovane. Ich úlohou je nielen predchádzanie vzniku morfologických deformít alebo psychosociálnych patológií a následných porúch, ale aj navodenie psychickej pohody, relaxácie, ale zároveň aj motivácie a stimulácie.
Dr. Anatolii G. Smolianinov - rehabilitológ, psychológ a špecialista na rehabilitáciu a terapiu detí s detskou mozgovou obrnou, mentálnym postihnutím a ťažkým viacnásobným postihnutím ako aj detí s autizmom s 25-ročnou praxou v danej oblasti. Pôsobil v Inštitúte rehabilitológie a traumatológie Ukrajiny v Kyjeve. Je spolupracovníkom Národnej pedagogickej univerzity N. P. Dragomanova v Kyjeve. Je spoluautorom rehabilitačnej metodiky kineziterapie a autorom metodiky neurokine-ziterapie pre osoby s pohybovými, telesnými a komunikačnými postihnutiami. Je autorom metodiky hipoterapie a delfinoterapie pre deti s uvedenými postihnutiami. Je autorom viacerých kníh a odborných štúdií v danej oblasti, ktoré boli publikované doma i v zahraničí (Ukrajina, Rusko, Poľsko, Slovensko, Česko, Nemecko, USA).

Další informace naleznete zde

Zdroj: www.rojko.sk

Zveřejněno 03.07.2009 v 08:54 hodin