Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Aspergerův syndrom z pohledu člověka s AS

Aspergerův syndrom je stav, který se bere jako porucha autistického spektra. Často je zaměňován s vysoce funkčním autismem, přestože to není zcela správné (názory odborníků se v tomto ohledu liší). Aspergerův syndrom poprvé zdokumentoval rakouský psycholog Hans Asperger, po němž byl také pojmenován, a je široce uznáván v posledních dvou až třech desetiletích.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že autismus je porucha, která má spektrum. Příliš mnoho lidí má stále velmi mylný nebo stereotypní obraz autismu. Mnoho lidí, když se jich zeptáte na autismus, automaticky pomyslí na postavu RainMana nebo na intelektuálně omezeného autistu, který má malé až žádné společenské interakce nebo potřeby. Příliš mnoho lidí si stále neuvědomuje, že autismus je ve skutečnosti spektrem s mnoha variacemi. Je důležité zvýšit povědomí o tom, co je autismus doopravdy, a v tomto článku se soustředím na Aspergerův syndrom (AS).
Klinické symptomy jsou v řadě článků dobře zdokumentovány, ale je také důležité se soustředit na to, co musíme udělat, aby byl život pro tyto osoby příjemnějším zážitkem. Aspergerův syndrom je obecně pokládán za mírnější formu autismu. Lidé s Aspergerovým syndromem mají obecně průměrnou až vysokou inteligenci. I když intelekt lidí s AS není postižen, musí se vyrovnávat s lehkým až vážným sociálním postižením a omezením v sociálních situacích.
Typické symptomy byly zdokumentovány už dříve. Mnoho lidí s AS má velmi silný a oddaný zájem ve specifických oborech a mohou mít téměř encyklopedické znalosti těchto témat, tento obor však může být velmi úzký. Lidé s AS mohou často celé hodiny hovořit o svých velkých vášních, aniž by si uvědomili, že lidé kolem nich ztrácejí zájem. Lidé s AS mají obvykle problémy s řečí těla a nepsanými společenskými pravidly. Příkladem jsou potíže se čtením neverbálních signálů, problémy s očním kontaktem (které často vedou k tomu, že si druhá strana během konverzace mylně myslí, že osoba s AS nemá zájem či zdvořilost). Lidé s Aspergerovým syndromem mají často problémy oddělit ironii či sarkasmus od upřímně míněných výroků, což může vést k mylné interpretaci během konverzace. Mnoho lidí s AS má tendenci brát věci velmi doslova, což může vést k dosti zkresleným sociálním interakcím. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem je přecitlivělých, což může vést k problémům a nepříjemnosti fyzického kontaktu.
Navzdory těmto omezením mohou být osoby s AS velmi bystrými lidmi zajímavými osobnostmi. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem je velmi loajální, mají vášeň pro umění a jsou velmi talentovaní ve svém vlastním zájmovém oboru. Pokud je po těchto oborech ve společnosti poptávka (například umění, věda, IT...) mohou mít lidé s AS velmi úspěšné kariéry. A když se lidé s AS setkají s těmi správnými lidmi, kteří sdílejí jejich zájmy, mohou mít naplňující společenský život, zatímco pro neautisty může být velmi zajímavým zážitkem objevit skutečnou tvář a osobnost člověka s autismem.
Když jsem vyrůstal, zažil jsem problémy, ke kterým tyto symptomy vedou. Tak jako mnoho lidí s Aspergerovým syndromem, i já jsem byl velmi oddán svým několika zájmovým oborům; dokázal jsem celé hodiny hovořit o svých velkých vášních, jako je zeměpis, sportovní stadióny, politika nebo hudba. Vyrůstal jsem v částečné izolaci a mí cestovní průvodci a gramofonové desky byly mými nejlepšími přáteli - vyústily v mé odhodlání cestovat po světě. Člověk však zažívá i závažné problémy, především pokud vyrůstá v prostředí, které toho o poruchách autistického spektra (PAS) příliš nevědí a kde je malá či žádná interakce s ostatními lidmi s Aspergerovým syndromem. Lidé s AS jsou jiní a budou jednat a myslet jinak než jejich neurotypické protějšky. To často vede k sociální izolaci, šikaně a rozsáhlému nepochopení. Lidé si všímají, že jste jiní, ale nevědí, jak na to reagovat. Z interakce s jinými lidmi s PAS jsem zjistil, že řada lidí s Aspergerovým syndromem může být velmi osamělá nebo mít velmi závažné problémy v sociálních interakcích, na trhu práce...
Znamená to, že lidé s PAS jsou samotáři, kteří prostě nechtějí mít normální sociální život? V žádném případě. To, že mají potíže s dosažením svých cílů, neznamená, že po nich netouží. Mnoho lidí s Aspergerovým syndromem dokáže mít velký okruh přátel, úspěšné vztahy nebo manželství, úspěšnou kariéru... Příliš mnoho lidí si myslí, že lidé s PAS nemají zájem nebo potřebu sociální interakce, což není vůbec pravda. Za povrchem introvertní a poněkud odlišné osoby, proti které lidé stojí, jsou normální touhy, ať už se týkají přátelství, milostných vztahů, kariéry nebo jakéhokoli jiného cíle. Potíže s dosažením tohoto cíle není totéž jako nedostatek zájmu, a jakmile někdo pozná někoho jiného lépe, může docela dobře navázat normální přátelství, vztah nebo kariéru jako kdokoli jiný. Je to jedno z mnoha nedorozumění ohledně PAS, proti kterému je třeba bojovat. Pevně věřím, že je načase, aby se lidé dozvěděli, co to doopravdy autistické spektrum je a jak vypadá skutečná tvář autismu. Příliš mnoho lidí o tomto tématu nic neví a stále přemýšlí o stereotypu RainMana. Je načase prolomit tabu a zvýšit povědomí o tom, co je autismus doopravdy. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou často podporováni v tom, aby skrývali své pravé já, zatímco ve skutečnosti bychom měli otevřeně promluvit o tom, kdo jsme, o našich touhách a zápasech. Vzdělávání lidí a otevřenost ohledně toho, kým jsme, je prvním krokem ke zvýšení povědomí a nezbytným krokem k dosažení skutečného cíle: emancipace autistické komunity a získání potřebné infrastruktury, aby další generace lidí s PAS mohla vyrůstat bez problémů, kterým teď musíme čelit my.
Speciální školy, kde je možná interakce s jinými autistickými dětmi, by podpořily sociální kontakty a jednání s učiteli zkušenými v oblasti práce s lidmi s autismem, a jejich chápání by mnoho dětí s PAS zachránilo před osamělým nebo problematickým dětstvím. Zvláštní sociální schůzky a místa, kde by se lidé s PAS mohli setkávat, by jich ještě více povzbudilo k sociální aktivitě a mnoho lidí s PAS by se tak vyhnulo osamělosti a izolaci. Abychom realizovali tyto cíle je prvním, nesmírně důležitým krokem zvýšení povědomí o této diagnóze. Musíme se postavit mnoha předsudkům a mylným představám o autistickém spektru, které existují, a ukázat lidem, co je to autismus doopravdy. Také se musíme zbavit takových představ jako že někdo, kdo se narodí s autismem, může být prostě vyléčen tím, že ho vystavíte pouze neurotypickým lidem. Často je opak pravdou: interakce pouze s neautisty, kteří nechápou stav takového člověka, může vést ke ztrátě zájmu o sociální interakce, zatímco pokud bude obklopen jinými lidmi s AS, může ho to povzbudit k socializaci. Je třeba bojovat i proti mnoha dalším mylným představám týkajícím se autistického spektra. Poslední, ale nikoli nejmenší věc: je důležité, aby byli lidé s PAS hrdí na to, kým jsou, věřili v sebe, šli za svými sny a nemysleli si, že kvůli svým autistickým problémům nemohou ničeho dosáhnout. Příliš mnoho lidí v autistickém spektru stále věří, že jsou podřadní nebo že kvůli svému stavu nemohou dosáhnout svých cílů. Je důležité, aby lidé s PAS začali věřit sami v sebe místo toho, aby potlačovali své ambice. To je velmi důležitá zpráva, kterou bychom měli rozšířit mezi všechny lidi s autismem.

Autor: Gerrit De Feyter

Zdroj: APLA ČR, www.autismus.cz, překlad Marek Čtrnáct

Převzato z www.dobromysl.cz

Zveřejněno 02.07.2009 v 07:52 hodin