Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Postižené dítě ze středního pleistocénu

Zatím posledním objevem španělských paleopatologů je lebka postiženého dítěte, která dokazuje, že i handicapovaný jedinec měl v tlupách pravěkých lovců a sběračů šanci na přežití.
V jeskyních krasové oblasti Atapuerca ve Španělsku se našly nejstarší pozůstatky lidského osídlení západní Evropy. Oblast je považována za jednu z nejdůležitějších archeologických lokalit a od roku 2000 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Zatím posledním zdejším objevem je lebka postiženého dítěte, která dokazuje, že i handicapovaný jedinec měl v tlupách pravěkých lovců a sběračů šanci na přežití.
Lebka patří mezi ostatky nejméně 28 jedinců, které byly od roku 1976 vykopány na nalezišti Sima de los Huesos. Nové datování potvrdilo, že naleziště je staré nejméně 530 tisíc let. V sezóně 2001 až 2002 zde archeologové objevili dobře zachovalou, ale na kusy roztříštěnou lebku nedospělého jedince, kterou nyní vědci dokázali rekonstruovat. Ukázalo se, že lebka (označená jako Cranium 14) patří dítěti ve věku mezi 5 a 12 lety.
Paleopatologové ovšem zjistili, že nešlo o zdravé dítě. Na lebce jsou zřetelné stopy kraniosynostózy, tedy předčasného uzavření a osifikace lebečních švů. Postižení zřejmě vzniklo kvůli úrazu, který matka dítěte utrpěla během těhotenství. Méně pravděpodobnou příčinou je podle vědců matčina anémie či nedostatek vitamínu D. Následky postižení byly dost závažné, protože kromě asymetrického obličeje dítě trpělo také těžkými deformitami mozku a mentální retardací, jejíž stupeň však není možné přesně určit. Navzdory svému postižení však dítě dokázalo přežít déle než pět let, což ukazuje na to, že mu byla věnována stejná péče, jako zdravým dětem.
Z nálezu, který popisuje článek v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, je zřejmé, že naši předkové z jeskyní Atapuerca na rozdíl od mnoha pozdějších kultur - například antické Sparty či středověké Anglie - postižené děti nijak neeliminovali. Nechali je žít mezi sebou a pravděpodobně jim také různými způsoby usnadňovali přežití.

Martina Otčenášková

Zdroj: www.dobromysl.cz

Zveřejněno 05.05.2009 v 19:40 hodin