Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Svetový deň Downovho syndrómu

Dvadsiatyprvý marec bol vyhlásený za svetový deň Downovho syndrómu. Tento rok si zároveň pripomíname päťdesiate výročie zistenia príčiny tohto syndrómu, ku ktorému dospel profesor Jerome Lejeune.
Downov syndróm, dnes známy ako trizómia 21, prvýkrát opísal anglický lekár John Langdon Down už v roku 1866. Avšak až do roku 1959, kedy profesor Jerome Lejeune uverejnil svoj objav extra chromozómu 21, ktorý spôsobuje Downov syndróm, bola príčina tohto postihnutia neznáma.
Profesor Jerome Lejeune a doktor Langdon Down ovplyvnili súčasné chápanie Downovho syndrómu, nie len svojimi prácami v oblasti výskumu, ale aj svojou úprimnou snahou hájiť práva ľudí s Downovým syndrómom a ich rodín.
Organizácie venujúce sa ľuďom s Downovým syndrómom na celom svete vzdávajú tento rok hold priekopníckej práci profesora Lejeune a oslavujú veľké pokroky v oblasti starostlivosti o ľudí s Downovým syndrómom, ktoré sa udiali za posledných päťdesiat rokov.
Profesor Lejeune bol inšpiráciou pre mnohých rodičov a odborníkov, ktorí sa s ním stretli, a mohli čerpať silu a nádej z jeho optimizmu a z jeho hlbokej oddanosti k ľudstvu. Inštitút profesora Lejeune v Paríži naďalej sponzoruje výskum v oblasti Downovho syndrómu. I keď vo viacerých krajinách nastali veľké pokroky v oblasti starostlivosti o ľudí s Downovým syndrómom, je ešte mnoho krajín, kde sa v tejto oblasti mnohé vykonať ešte len musí.

Zdroj: www.rojko.cz

Zveřejněno 21.03.2009