Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Jak jednat s kolegou s mentálním postižením

Práce je pro lidi s mentálním postižením důležitá. Dává jejich životu náplň.
 1. V jednání s lidmi s mentálním postižením bývá zapotřebí větší dávka trpělivosti.
 2. Požadovaný úkol vždy rozfázujte do jednotlivých kroků.
 3. Při zadání nového úkolu si ověřte, zda-li ho kolega správně pochopil. Pokud Váš kolega s mentálním postižením něčemu neporozumí, dejte mu konkrétní příklad.
 4. Nedávejte víc úkolů najednou.
 5. Častěji opakujte.
 6. Zjednodušte si navzájem práci vytvořením manuálu.
 7. Počkejte, i když to trvá dlouho, než kolega něco udělá, respektujte jeho tempo. Nedělejte práci za něj.
 8. Dávejte kolegovi nové malé úkoly, které může zvládnout, podporujte ho v učení nových věcí.
 9. Nenuťte kolegovi vlastní představu. Nechte ho dělat chyby a tím mu dát prožít vlastní negativní důsledky rozhodnutí.
 10. Ohodnoťte, jestli kolega splnil úkol, jestli ho udělal dobře nebo špatně.
 11. Nemluvte složitě, používejte jednoduché věty bez cizích slov.
 12. Člověk s mentálním postižením není schopen odhadnout svoje možnosti. Každý člověk s mentálním postižením má specifický způsob, kterým dává najevo přetížení. Pracovní asistent Vám pomůže identifikovat, co případně atypický projev Vašeho kolegy signalizuje.
 13. Lidé s mentálním postižením mají problémy se čtením, psaním a počítáním (včetně peněz).
 14. Vysvětlete kolegovi, že jestli potřebuje pomoc, musí o ni požádat.
 15. Chovejte se ke kolegovi jako k dospělým lidem bez postižení, automaticky mu netykejte.
 16. Respektujte, co kolega říká, ptejte se na jeho názor, dávejte najevo zájem, dávejte najevo, že ho posloucháte. Neskákejte mu do řeči, i když to trvá déle. Nechte ho se vyjádřit.
 • Neklaďte manipulující otázky, které by kolegu dovedly k odpovědi bez ohledu na jeho přání. (např.: Půjdeme dnes do kina? x Nepůjdeme dnes do kina, že ne?)
 • Hodnoťte jen odvedenou práci, ne odpověď, rozhodnutí nebo názor.
 • Podporujte růst zdravého sebevědomí Vašeho kolegy. Začleňujte ho do kolektivu, nenechávejte ho sedět v koutě.
 • Emoční prožívání lidí s mentálním postižením je intenzivní. Radost nebo smutek mohou projevovat výbušněji.
 • Spolupráce s člověkem s mentálním postižením může pro Vás být inspirativním zážitkem, který Vám pomůže vybočit ze zajetých kolejí.

  Autoři textu: Jakub Tichý, Lenka Milíčová

  Zdroj: Máme otevřeno?, o.s. - projekt www.zkusteto.cz , www.dobromysl.cz

  Zveřejněno 31.01.2009 v 14:58 hodin