Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Slovník na cestu za prací

Čistá mzda
Peníze, které člověk za svou práci skutečně dostane. Je to méně než hrubá mzda. Čistá mzda je napsaná na výplatní pásce.
Daně
Peníze, které se strhnou z hrubé mzdy a zaplatí státu. Sstát z těchto peněz platí lékaře, školy, policii, dopravu, politiky.
Diskriminace
Omezování skupiny lidí v jejich právech jen proto, že jsou jiní, než většina ostatních.
Doba neurčitá
Není určena doba, po kterou smlouva platí. Ssmlouva se dá zrušit výpovědí.
Doba určitá
Přesně určený čas, po který je platná smlouva. Například jeden rok.
Hrubá mzda
Peníze, které člověk vydělá, včetně daní. Hhrubá mzda je napsaná v platovém výměru a na výplatní pásce.
Invalidní důchod
Peníze, které člověk se zdravotním znevýhodněním pobírá od státu.
Místo výkonu práce
Místo, kam jezdí člověk do práce.
Mzdový výměr
Papír, na kterém je napsáno, kolik peněz člověk za práci dostane. Je tam ale napsána hrubá mzda. Ve skutečnosti dostane peněz méně.
Pracovní asistent
Člověk, který pomáhá se zapracováním v nové práci.
Pracovní doba
Doba, po kterou musí být zaměstnanec v práci. Například od 9.00 do 17.00 hodin.
Pracovní inzerát
Informace o nabízeném pracovním místě.
Pracovní pohovor
Schůzka se zaměstnavatelem. Na pohovoru se člověk dozví více o nabízeném pracovním místě (co je to za práci, na jak dlouho, za kolik peněz).
Pracovní poměr
Pravidelná práce, na kterou má člověk podepsanou pracovní smlouvu.
Pracovní rekomandace
Potvrzení o tom, co všechno ze zdravotních důvodů nemůže člověk se zdravotním znevýhodněním dělat.
Pracovní smlouva
Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je v ní napsáno, co bude zaměstnanec dělat za práci, kde bude pracovat a jak velký je jeho pracovní úvazek. Dále také jaká je jeho pracovní doba a na jakou dobu se smlouva uzavírá.
Pracovní úvazek
Kolik hodin má člověk odpracovat za týden nebo za měsíc.
Sociální pojištění
Povinná peněžní částka, která se strhává z hrubé mzdy.
Výplatní páska
Doklad k výplatě, kde je uvedena výše hrubé i čisté mzdy, částka stržená na pojištění a daně a čerpání dnů dovolené.
Výpovědní lhůta
Doba mezi podáním výpovědi a skutečným ukončením pracovního poměru. Trvá obvykle dva až tři měsíce.
Výpověď
Výpovědí končí pracovní poměr a tedy i platnost pracovní smlouvy. Může ji podat zaměstnanec, pokud už dále nechce pro zaměstnavatele pracovat. Může ji dát také zaměstnavatel zaměstnanci, pokud s jeho prací není dlouhodobě spokojen. Před tím, ale musí zaměstnanci udělit opakovaně výstrahu.
Zdravotní pojištění
Povinná peněžní částka, která se strhává z hrubé mzdy (13,5 %).

Zdroj a více informací: Cesta za prací - Máme otevřeno? o.s. - Tranzitní program

Zveřejněno 12.12.2008 v 21:06 hodin