Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Fotografický kroužek našich členů, kteří docházejí do Stacionáře v Trutnově

V měsíci lednu 2008 byl zahájen fotografický projekt, jehož autorem byl p. Jiří Jahoda, člen Asociace profesionálních fotografů ČR a spoluautorem p. Ing. Vladimír Groh. Tento projekt byl nazvaný TAK FOTÍME MY ! Zaměřením tohoto projektu bylo zapojení klientů Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov do práce s fotografií.
PORTRÉT, ZÁTIŠÍ a KRAJINA byla tři hlavní témata tohoto projektu, který byl zahájen seznámením posluchačů s vlastní tvorbou obou autorů projektu, s práci s fotoaparátem, významem světla při této práci, pohledem na snímaný objekt a kompozici.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Fotografování témat PORTRÉTY a ZÁTIŠÍ probíhalo v budově stacionáře, kde si jednotliví autoři fotografií připravovali své vlastní kompozice. Dalším tématem bylo fotografování krajiny, které probíhalo na společných výletech do Krkonoš, Adršpašských skal, Ratibořic a na rekondičním a ozdravném pobytu ve španělském letovisku Blanés.
Romča
Do celého projektu se zapojilo celkem třiadvacet klientů Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov a vyvrcholením jejich práce byla společná výstava fotografií ve výstavní síni Městského úřadu v Trutnově, zahájená dne 31.10. 2008. Slavnostní vernisáží byla ukončena první etapa tohoto fotografického projektu. Projekt bude pokračovat pod vedením vychovatelů a výsledky budou konzultovány s panem Jiřím Jahodou, kterému děkujeme za jeho čas , práci a skvělý přístup k nám všem.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Také děkujeme všem sponzorům, kteří tento fotografický projekt podpořili a to především firmám Nikon Praha CZ, Topprint- tiskárna M. Jahoda, Arkil nábytek, Řeznictví Šrol. Velký dík patří i vedení města Trutnov za pomoc, kterou našemu projektu poskytlo.

Bc.Juna Ladislav

Zveřejněno 12.12.2008 v 18:48 hodin