Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

XVI.ročník republikového turnaje ve stolním tenise - Evropský turnaj

Město Dvůr Králové nad Labem již po šestnácté přivítalo sportovce s mentálním postižením, kteří se zúčastnili Speciální olympiády ve stolním tenise, jehož vyhlašovatelem je České hnutí speciálních olympiád. Republikový turnaj se konal od 14. do 17. listopadu 2008 již tradičně ve sportovní hale Základní školy Strž, která nám pro konání akce poskytuje výborné zázemí.Pořadatelsky se na něm podílely SK Klokani Hajnice, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Trutnov (SPMP) a ÚSP Hajnice - barevné domky. Finanční podporu nám poskytlo i Město Dvůr Králové n.L.
Poměřit své síly a sportovní dovednosti účastí 27 zahraničních sportovců z Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska a Monaka. přijelo 207 sportovců a trenérů z 48 sportovních klubů z celé České republiky. Letošní ročník byl zpestřen účastí mezinárodní.
slavnostní nástup
Připomeňme si trošku historii a hlavní myšlenku, cíl speciálních olympiád. Paní Eunice Kennedyová - Shriverová, sestra prezidenta J. F. Kennedyho založila na sklonku 60. let v USA program speciálních olympiád. Jejich cílem je co nejvíce lidem s mentálním postižením nabídnout možnost pravidelného sportování a účasti na sportovních soutěžích bez ohledu na jejich výkonnost či stupeň postižení. Sportovci jsou rozděleni do různých výkonnostních skupin a každému se dostává ocenění a uznání, neboť stupně vítězů jsou osmimístné, na prvních třech místech se klasicky dostávají medaile, sportovci na ostatních postech jsou dekorováni stužkou.
U nás jednotlivce a skupiny zapojené do programu speciálních olympiád sdružuje České hnutí speciálních olympiád (ČHSO), které registruje 147 klubů SO z celé ČR (více než 3 000 sportovců s mentálním postižením a jejich trenérů). Patronkou Hnutí je paní Livia Klausová, manželka prezidenta ČR.
V pátek olympiáda začala slavnostním zahajovacím ceremoniálem za účasti významných hostí, pana Vlastimila Harapese, čestného předsedy ČHSO, Dr. Martiny Středové, národní ředitelky ČHSO, Mgr. Vasila Bibena, místostarosty Dvora Králové, Mgr. Šárky Šantrochové, ředitelky ZŠ Strž, Mgr. Petra Vojtěcha , ředitele Střední odborné školy a středním odborným učilištěm, Bc. Lenky Alešové, ředitelky Ústavu sociální péče Hajnice - barevné domky, zástupců sponzorů a mnoha dalších. Také nemohlo chybět vztyčení vlajky ČHSO a složení slibu sportovců a rozhodčích. Před zraky všech přítomných vystoupily členové ze Sokola a taneční skupina Angels Dance, při jejichž tanečních a gymnastických výkonech se leckdy zatajil dech a potlesk byl opravdu zasloužený.
pohled na halu
Ve Dvoře Králové na sportovce čekaly čtyři dny plné sportu. Po kvalifikačních rozřazovacích zápasech následovala utkání Unified, čtyřhry mužů, čtyřhry žen, dvouhry mužů a dvouhry žen v jednotlivých kategoriích, které byly rozloženy do všech olympijských dní. V sobotu a v neděli probíhal doprovodný program "Zdravý atlet", kde si účastníci mohli zdarma nechat vyšetřit odbornými lékaři sluch, zrak (v případě potřeby objednání příslušných brýlí zdarma) a zuby. Na sobotní i nedělní večer pořadatelé pro účastníky turnaje připravili kulturní program, první večer byl taneční a to v ZC Zálabí, kde zahrála kapela z Hradce Králové. Druhý večer byl také hudební, v Hankově domě proběhl koncert bluegrassové kapely Poutníci.
V pondělí proběhly poslední dohrávky zápasů, vyhlášení zbývajících kategorií a slavnostní ukončení znamenalo definitivní tečku za velmi vydařenou akcí.
I když byl turnaj díky státnímu svátku, který připadl na pondělí, o jeden den delší než bývá obvykle, utekl až moc rychle. Přesto věříme, že nejen sportovci, ale i trenéři, pořadatelé, rozhodčí a volontéři si kromě medailí a únavy z náročných dní domů odváželi krásné zážitky a nezapomenutelné vzpomínky, navázali nová přátelství, a tak nám nezbývá než se těšit, až se zase za rok všichni setkáme na dalším republikovém turnaji, v pořadí již XVII. ročníku!

Gagi

Zveřejněno 19.11.2008