Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Pálení čarodějnic v ÚSP Hajnice dne 30.4.2008

Milí přátelé, nevím, jak jste trávili letošní poslední dubnové odpoledne vy, ale vím jistě, jak ho trávili kamarádi a přátelé z Hajnic.
Jak je již malým dětem známo, tento den (a hlavně podvečer) je zasvěcen reji všemožných rozcuchaných ženštin se shrbenými zády, s kočkami v poklidu stočenými na těch hrbech a s košťaty v pohublých rukách; ano, je to den, kde se čarodějnice slétají ze všech světových stran, aby oslavily filipojakubskou noc.
Nu a ani v Hajnicích tomu posledního dubna nebylo jinak. Již přes celé odpoledne se slétali čarodějnice v okolí altánku, aby vše na oslavu filipojakubského veselí přichystali.
Na ohništi vyskládaly vysokou pyramidu z dříví, do jejího středu na kůlu přichystaly k ohnivému letu jednu ze svých odvážnějších členek, dále vykouzlily záludné soutěže pro pozvané hosty z Barevných domků a Měsíčného a Hvězdného oddělení, na stoly vyčarovaly dárky a občerstvení, takže přesně v 15:30 mohla oslava vypuknout.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Po slavnostním zahájení vrchní čarodějnicí Hrbatou a po zapálení vatry s čarodějnicí Brýlatou-Nosatou se ostatní divé ženy chopily našich hostů a rozlétly se s nimi k soutěžním atrakcím.
Přichystaly si pro ně nelehké úkoly, které velely k rozvaze, rychlosti i k obratnosti. Každý si mohl vyzkoušet hod lesním plodem (šiškou) do čarodějné nůše, dále pak svou rychlost mohl poměřit při soutěžním letu na koštěti mezi smrky a nakonec si mohl zkusit navinout si převelikou mouchu na předlouhém pavoučím vláknu.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Všichni byli potom po zásluze od čarodějných dam a slečen sladkostmi a dárky odměněni a dále již nic nebránilo tomu, aby se přešlo k tomu nejočekávanějšímu - k opékání buřtů, špekáčků a dalších uzenin.
A tak se opékalo a veselilo; celkovou pohodu u jídla dokreslila přítomnost DJ Honzy Paťavy, který zásobil naše ušní bubínky magickými rytmy ze svých reproduktorů.
No, stále nevím, jak jste si užívali vy, ale já mohu říct, že se nám letošní Čarodějnice náramně krásně vyvedly.

Autor: Viktor

Zveřejněno 02.05.2008