Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Sportovně-rehabilitační pobyt v RZ Astra od 2.8. do 15.8.2008

Tábor byl svým zaměřením jako sportovně rehabilitační. Proto i program tábora byl podřízen tomuto zaměření. Činnost vycházela z fyzických, ale i psychických předpokladů jednotlivých rekreantů.Jednotliví účastníci si mohli dokázat, že zvládnou řadu činností, se kterými se v běžném životě nemají možnost setkat.
sportujeme
Během pobytu účastníci plnili různé úkoly táborové hry, které byly motivovány tématem celotáborové hry - SVĚT STRAŠIDEL. Vyráběli se masky dle příslušnosti k jednotlivým oddílům, které si vybrali určitou postavu.
lesní žínky
Turistika a sportovní aktivity jsou hlavní náplní pobytu. Své sportovní výkony uplatnili v atletických soutěžích, cyklistice, stolním tenise. Velký zájem byl o speciální kolektivní hru "flaškovaná", což je soutěž, ve které jde o to, který oddíl přehodí více Pet lahví do hřiště soupeře.
flaškovaná
Pobyt podstatně napomohl při zdokonalování soběstačnosti v základních hygienických návycích, odkryl rezervy při fyzické zátěži a v neposlední řadě napomohl při socializaci.

Otta

Zveřejněno 20.08.2008 v 12:25 hodin