Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Etiketa aneb "Nepředpokládejte, že..."

Výrazem "etiketa" je označován soubor psaných i nepsaných pravidel, která určují, co je v rámci různých okolností společensky přijatelným chováním. Tato pravidla jsou obvykle založena na společenských normách a nejsou zakotvena v trestním ani občanském zákoníku. Jsou uplatňována spíše na úrovni jednotlivců, a to na základě obav z nesouhlasu ze strany společnosti.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 23.09.2008 v 09:20 hodin