Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Slevy na telefonování pro uživatele se zdravotním postižením pokračují, ale v jiné podobě

Zatímco lidé s nízkými příjmy a se "zvláštní sociální potřebností" již na základě novelizace zákona o elektronických komunikacích přestali dostávat slevu 200 korun za telekomunikační služby, lidé se zdravotním postižením o zvýhodnění nepřišli. Pouze má od 1. července 2008 jinou formu, liší se podle jednotlivých operátorů a v některých případech se nevztahuje na osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti.
Velmi podrobně tuto docela složitou problematiku rozebral v článku Jak je to s telefonem pro chudé? Na Lupě.cz Jiří Peterka. Vyplývá z něho, že momentálně nejlepší podmínky nabízí klientům se zdravotním postižením Vodafone. Tento mobilní operátor pokračuje v poskytování slevy všem oprávněným osobám se zdravotním postižením, včetně osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti, které byly po novelizaci zákona o elektronických komunikacích z požívání tohoto zvýhodnění vyňaty. Těm je však hradí z vlastních prostředků a jen do konce roku 2009. Sleva u Vodafonu se týká čtyř nejvyšších tarifů z řady Nabito (kromě nejnižšího Nabito 119), které jsou přesně o 200 Kč měsíčně levnější.
Také Telefónica O2 zachovala dosavadní slevy, které však u skupiny osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti hradí z vlastních prostředků. Týká se to však pouze pevné linky, na mobilní služby již O2 slevu této skupině neposkytuje.
Poněkud jiná situace vznikla zákazníkům T-Mobile. Tento operátor se na rozdíl od dvou předcházejících dvou nepřihlásil do výběrového řízení Českého telekomunikačního úřadu, na základě kterého by mohl získávat finanční částky odpovídající poskytnutým slevám zpět od státu. Nicméně v určitém zvýhodnění osob se zdravotním postižením pokračuje. Nejde však o slevy, ale o bonusy v podobě 200 SMS zpráv a 200 minut hovoru v síti T-Mobile. Navíc je bude poskytovat jen do konce roku 2009.

www.helpnet.cz

Zveřejněno 15.08.2008 v 14:47 hodin