Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Národní den epilepsie 30. září

Národním dnem epilepsie, 30. září, si od roku 2004 připomínáme jedno z mnoha úskalí, která nás mohou na cestě životem potkat, a spolu s ním i jednu velkou pravdu, že s porozuměním a loajalitou jde vždycky všechno mnohem snáz.
Protože snad nikdo z nás nemůže říct, že ho nikdy nepotkalo nic zlého, žádný problém, smůla nebo dokonce neštěstí, měli bychom mít pro lidi nacházející se v takových situacích pochopení a pomáhat jim. Třeba jen slovem, gestem, projevem důvěry apod. Platí to i v případě epilepsie. Otázkou jen zůstává, zda se tak děje.
Nejstarší písemné zmínky o epilepsii jsou asi z r. 2080 př. n. l. V minulosti touto nemocí trpěla řada významných osobností, jako např.: Socrates, Alexander Veliký, G. I. Caesar, Dante Alighieri, Molière, G. F. Händel, Napoleon Bonaparte, Charles Dickens, F. M. Dostojevskij, Agatha Christie a mnoho dalších.
Epilepsie byla odjakživa považována za něco tajuplného a nepochopitelného, až nepřirozeného. Protože z nepřirozených věcí měli lidé vždycky strach, obávali se i epilepsie a lidí, kteří tímto onemocněním trpěli. Postupem doby se sice leccos změnilo a k dispozici jsou již různé prostředky a léky, které dovedou nemocným ulehčit a leckdy je i vyléčit, ale co se příliš nezměnilo, je přístup veřejnosti. Přestože věda došla už hodně daleko a my víme, že epilepsie není nic děsivého, ani nevysvětlitelného, pocit strachu z neznáma a z případných potíží zde přetrvává. Lidé s epilepsií pak paradoxně trpí více přístupem svého okolí než samotnou nemocí. A přitom i tady jde jen o problém jako každý jiný, o problém, který se dá s pomocí dobré vůle řešit.
Co je epilepsie?
Epilepsie je jedním z nejrozšířenějších neurologických onemocnění, které se projevuje různými typy záchvatů. Epilepsií je několik druhů a podle stupně jejich vážnosti se rozlišuje i několik typů záchvatů: od zahledění až po křeče a bezvědomí. Příčiny vzniku epilepsie jsou genetické, poúrazové, v závislosti na jiném onemocnění, kombinované apod. Doba trvání nemoci a její léčba bývá různá a někdy ovlivní život člověka natolik, že v něm musí provést značné změny. Každá taková změna vede k pocitu nejistoty a je velmi důležité, aby okolí svým přístupem tento pocit v nemocném člověku neposilovalo, ale naopak mu porozumělo a pomohlo se s danou situací co nejlépe vypořádat.
O porozumění a pomoc lidem s epilepsií se od roku 1990 zasazuje občanské sdružení Společnost "E" / Czech Epilepsy Association.
Co nabízí Společnost "E"?
Spolu s těmi, bez jejichž pochopení a finanční podpory by se to neobešlo, pomáhá lidem s epilepsií a jejich blízkým zlepšovat kvalitu života a zvětšovat možnosti rovnocenného zapojení do běžného dění naší společnosti. Hlavní náplní sdružení je získávat, rozšiřovat a předávat informace o epilepsii a životě s ní jak samotným nemocným a jejich rodinám, tak široké veřejnosti.
Publikace, akce, semináře a stacionář: V roce 1991 začala Společnost "E" vydávat měsíčník Aura - informace o epilepsii a později i další informační brožurky a překlady knih na téma epilepsie. Postupem doby také došlo na pořádání seminářů, přednášek a akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Od roku 1993 byla k teorii přidána praxe a začaly se realizovat integrované rehabilitační tábory a pobyty pro děti a dospělé u nás i v zahraničí. Roku 2003 byl v Praze zřízen první stacionář pro lidi s epilepsií, aby podpořil již započatou celorepublikovou činnost klubů Společnosti "E".
Na základě zkušeností dochází v průběhu let k stále většímu rozšiřování nabídky a služeb Společnosti "E". Téměř každoročně se provádí sociologický průzkum, který pomáhá lépe se orientovat v dané problematice a vytvářet tak stále lepší podmínky k realizaci prvotního záměru a nabídce dalších možností k všestranné spokojenosti.
V rámci Národního dne epilepsie pořádá Společnost "E" ve svém stacionáři v Praze 4, Liškova 3 ve dnech 3. a 4. října 2007 (vždy mezi 10.00 a 16.00 hod.) setkání členů Společnosti "E" a Den otevřených dveří.
Na letošní setkání je mimo jiné pozváno i sdružení Helppes, které zajišťuje a cvičí asistenční psy pro lidi s epilepsií, aby ukázalo, jak se s nimi pracuje a jak mohou být užiteční. Na Den otevřených dveří budou mít zájemci možnost vyzkoušet umění aranžování květin a drátkování a naskytne se jim příležitost k seznámení s paní psycholožkou a dalšími zajímavými lidmi, kteří se Společností "E" spolupracují. Celkově bude letošní Národní den epilepsie a samotné setkání pojato v komornějším duchu, v podobě příjemného posezení, zajímavého povídání a přátelského porozumění.
O Společnosti "E" se více dozvíte na www.epilepsie.ecn.cz nebo na adrese Liškova 3, Praha 4, tel./fax 241722136, e-mail: cea@volny.cz
Těšíme se nashledanou a věříme, že i Vy se přikláníte k názoru, že všichni můžeme být prospěšní, i když každý dle svých možností trochu jinak.

Zdroj: Společnost "E"
Dobromysl.cz

Zveřejněno 21.07.2008 v 14:08 hodin