Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

LITERATURA

Danou problematiku řeší mnoho odborné literatury, ze které doporučujeme tyto:
Beyer, J., Gammeltoft, L.: AUTISMUS A HRA, Portál 2006
Bondy, A., Frost, L.: VIZUÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE V AUTISMU, Grada 2007
Clerq, H.: MAMI, JE TO ČLOVĚK NEBO ZVÍŘE? Portál 2007
Čadilová, Jůn, Thorová a kol.: AGRESE U LIDÍ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ A S AUTISMEM, Portál 2007
Haddon, M.: PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM, Argo 2004
Howlin, P.: AUTISMUS U DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH, Portál 2005
Gillberg, Ch.-Peeters,T.: AUTISMUS - ZDRAVOTNÍ A VÝCHOVNÉ ASPEKTY, Portál 1998
Hrdlička, M. - Komárek, V. (Ed.): DĚTSKÝ AUTISMUS, Portál 2004
Peeters,T.: AUTISMUS - OD TEORIE K VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ INTERVENCI, Scientia 1998
Richman, S.: VÝCHOVA DĚTÍ S AUTISMEM (Aplikovaná behaviorální analýza), Portál 2006
Sacks, O.: ANTROPOLOŽKA NA MARSU, Praha, Mladá Fronta 1997
Schiller, E.: PŘÍBĚHY DĚTÍ S AUTISMEM, Praha: Portál1999
Schopler, Mesibov: AUTISTICKÉ CHOVÁNÍ, Portál 1997
Schopler, Reichler, Lansingová: STRATEGIE A METODY VÝUKY DĚTÍ S AUTISMEM A DALŠÍMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI, Portál 1998
Thorová, K.: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA, Portál 2006
Thorová, K.: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA-VČASNÁ DIAGNÓZA BRANOU K ÚČINNĚ POMOCI, APLA Praha 2007
Vermeulen, P.: AUTISTICKÉ MYŠLENÍ, Grada 2006
Williams, D.: NIKDO NIKDE, Svoboda 1995
Hladká, L.: STRUKTURA a STRUKTUROVANÉ ÚKOLY PRO DĚTI S AUTISMEM, 2008
Zveřejněno 18.07.2008 v 19:08 hodin