Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Sportovně rehabilitační pobyt ve dnech 28.7.-10.8.2007 ve Starém Městě pod Sněžníkem

Letošního sportovně rehabilitačního pobytu se zúčastnilo celkem 82 rekreantů včetně doprovodu, který se skládal z kvalifikovaných vedoucích, kteří v průběhu roku pracují s mentálně postiženými nebo studují speciální pedagogiku na VŠ.
Během pobytu účastníci plnili různé úkoly táborové hry: Svět hmyzu. Vyráběli se masky dle příslušnosti k jednotlivým oddílům, které představovali určitý hmyz.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Díky příznivémi u počasí si mohli účastníci vyzkoušet i své plavecké dovednosti. Turistika a sportovní aktivity byly hlavní náplní pobytu. Sportovní znalosti uplatnili při atletických soutěžích, cyklistice, stolním tenise. Veliký zájem byl o již tradiční kolektivní hru "flaškovaná"
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Z hodnocení účastníků vyplynulo, že se jim na akci líbilo a chtějí se zúčastnit i příští rok. Celkový zájem o tuto již tradiční akci daleko převýšil naše finanční možnosti, proto nebylo možno všechny zájemce uspokojit.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,o.s.
Zveřejněno 14.08.2007