Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Rehabilitační pobyt v Dolních Lysečinách ve dnech 9.-15.9.2007

Ve dnech 9.-15.září 2007 pořádala naše organizace dotovaný pobyt pro lidi s mentálním postižením. Letos poprvé jsme vyměnili tábor za horský pension v Krkonoších. Pension Svatý Hubert se rozkládá na kopci v Dolních Lysečinách, je obklopen krásnou přírodou.
Pobytu se zúčastnilo 23 osob s mentálním postižením, převážně uživatelé ÚSP Hajnice, ÚSP Markoušovice i z rodin, pro které tu bylo 7 vedoucích. Táborníci byli rozděleni do 3 skupin dle fyzických schopností a úrovně mentálního postižení.
Na procházce
Letošní pobyt byl výjimečný tím, že jsme po dlouhé době změnili místo a museli jsme se poprat i s tím, že pension je umístěn na kopci. Naší prioritou bylo, aby se tábora zúčastnily převážně osoby s mentálním postižením, které jsou celoročně umístěny v ústavech či jejich zdravotní stav či úroveň postižení jim neumožňují či často i brání účastnit se běžných táborů a různých akcí.
Díky příjemnému počasí jsme maximálně využívali možnosti pobytu na čerstvém vzduchu v areálu pensionu, kde jsme hráli fotbal, petangue, kuželky, pouštěli jsme draky apod. Časté vycházky do okolní přírody jsme zpestřovali různými hrami, soutěžemi a rozmanitými úkoly. Hojně jsme využívali i venkovní posezení, které nám vytvářelo příjemné zázemí pro společenské a konstruktivní hry a také výtvarné a rukodělné činnosti (kreslení, vybarvování obrázků, malování sádrových odlitků, kamenů, výrobky z přírodních materiálů a pod.)
Vyrábíme skřítka
Každý náš pobyt je nějak tematicky motivován. Letošním tématem táborové hry bylo "Putování po Krkonoších za Krakonošem", jehož cílem bylo opakování a rozšiřování znalostí nejen o zvířatech, ale i o rostlinách, stromech, lesích, horách a celé přírodě. Na každý den byl pro táborníky připraven minimálně jeden úkol, při jehož plnění si opakovali své znalosti či získávali nové poznatky, procvičovali si postřeh, paměť, fantazii, představivost, jemnou i hrubou motoriku, slovní zásobu apod. Velkým zážitkem pro všechny zúčastněné byly návštěvy pana Krakonoše.
Krakonoš
Rehabilitační pobyt byl velkým přínosem pro všechny účastníky a splnil vytyčené cíle (podpora rozvoje osobnosti každého účastníka s mentálním postižením a celkové ozdravení).
Zveřejněno 17.09.2007