Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Peníze na sociální služby

Moderátor (František Lutonský):
Je už veřejným tajemstvím, že s penězi na sociální služby jsou potíže, Ministerstvo práce a sociálních věcí zjistilo, že nemá dost prostředků na příspěvky na péči a muselo dostat dalších přibližně 6 miliard korun. Proč? Ptám se Jitky Hanžlové, dobré odpoledne.
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Hezké odpoledne přeji. Já začnu od začátku, od letošního ledna platí nový zákon o sociálních službách, podle něj je lidem s handicapy vyplácen takzvaný příspěvek na péči. Ten je rozdělený do 4 stupňů. Lidé v té nejnižší kategorii dostávají 2 tisíce korun, v té druhé kategorii 4 tisíce, potom 8 tisíc korun a v nejvyšší kategorii 11 tisíc korun.
Host (Petr Nečas):
Je to příspěvek, na základě kterého si naši spoluobčané s handicapy mohou nakupovat sociální služby jak od pobytových zařízení, tak od ambulantních služeb, případně si tím hradit neformální pomoc ze svého bezprostředního okolí, například od své rodiny, blízkých osob a podobně.
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Problém je, že tvůrci nového zákona neodhadli, kolik peněz bude na ty dávky ve skutečnosti potřeba. V původním návrhu státního rozpočtu na tento příspěvek na péči bylo rozpočtováno 8,9 miliardy korun, tyto prostředky byly vyčerpány vzhledem k velkému zájmu o tento příspěvek již na konci srpna, my jsme prostřednictvím dvou rozpočtových opatření, které již vláda schválila, museli zvýšit celkový objem vyplácených příspěvků na péči na celkem 15 miliard korun, to znamená z 8,9 miliardy o více než 6 miliard korun.
Moderátor (František Lutonský):
Jitko, a proč je najednou potřeba o tolik víc peněz, to tak radikálně přibylo postižených nebo starých lidí?
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Tak to není, Františku, já si myslím, že hlavní důvod je zřejmě skutečně v tom, že předcházející vláda neodhadla, kolik peněz bude na ty dávky potřeba a také to, jak je budou lidé využívat. Koneckonců, posteskl si i ministr Petr Nečas.
Host (Petr Nečas):
Bohužel, řada z těchto finančních prostředků nám uniká ze systému sociálních služeb, protože část klientů nepochopila správně účel tohoto příspěvku, neberou ho jako částku, za kterou si mají nakupovat sociální služby, ale berou ho jako vítané přilepšení svých čistých příjmů jako určitou formu finanční kompenzace za svůj handicapy, a to je naprosto nesprávně pochopený účel tohoto příspěvku a proto nám také tyto výdaje takto prudce rostou.
Moderátor (František Lutonský):
Tak to byl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, Jitko, jak velká je vlastně ta skupina, o kolika lidech mluvíme, kolik lidí bere tyhle sociální dávky?
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Podle údajů Národní rady osob se zdravotním postižením pobírá příspěvky na péči asi 230 tisíc lidí a jejich počet ještě poroste. Zhruba 45 procent příjemců dostává tu nejnižší částku, oněch 2 tisíce korun. podle Ministerstva práce nejvyšší podporu, 11 tisíc korun, dostávalo na konci září 15 tisíc lidí.
Moderátor (František Lutonský):
15 tisíc lidí dostávalo 11 tisíc korun, abychom to tedy konkretizovali.
Já jsem nechtěl, abychom se v tom úplně zamotali, aby to ještě zůstalo srozumitelným, tolik čísel, těch málo peněz v rozpočtu ministerstva, to ale není jediný problém. Lidé si stěžují, že peníze z příspěvků na péči dostávají pozdě.
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Máš pravdu, tento týden na to například upozornila zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová, zjistila, že mnozí čekají na vyřízení žádosti o příspěvek i 10 měsíců, dostávají se potom do existenčních potíží a musí si na živobytí půjčovat.
Host (Jitka Seitlová):
My navrhujeme přímo občanům, kteří se nemohou domoci takovéhoto příspěvku, který nutně potřebují pro svoji další vlastně existenci, řádnou, důstojnou existenci, tak aby se přímo obraceli na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí je tím nadřízeným orgánem, které podle správního zákona má přijmout taková opatření proti nečinnosti.
Moderátor (František Lutonský):
Tak ještě závěrem dejme slovo Ministerstvu práce a sociálních věcí ústy Jitky Hanžlové, co na to říká?
Redaktor (Jitka Hanžlová):
Říká, že o tom problému ví, že je to hlavně kvůli velké administrativní náročnosti, než člověk projde kolečkem různých potvrzení, trvá to dlouho a je málo úředníků. Také proto chystá změny sociální zákonů. Co je ale podstatné, ministr Nečas připomíná, že nárok na příspěvek na péči má zpětnou platnost, takže lidé mají nárok na příspěvek od data, kdy žádost podali, i když začnou peníze třeba dostávat až za měsíc, musí dostat peníze i zpětně, právě k datu, ve kterém tu žádost podali.

Autor: František Lutonský
Zdroj: Radiožurnál
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 07.12.2007 v 20:47 hodin