Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Diskriminace zdravotně postižených občanů přetrvává

Jaká je podle vás dostupnost královéhradeckého regionu osobám s těžkým zdravotním postižením?
Dostupnost je poměrně špatná, ale je srovnatelná i s dalšími regiony v rámci ČR. Problémy i nadále přetrvávají především ve stávající zástavbě a také v dopravě. I zde dochází k postupnému odstraňování bariér.
V současnosti vytvořilo město ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené projekt Město svobodného pohybu. Na čem je tento projekt založen a čeho se konkrétně dotýká?
Projekt je naplánován na léta 2007-2010 a počítá s komplexním odstraněním bariér v okolí Magistrátu Hradce Králové.
Než bude projekt realizován uplyne dlouhá doba. Objevuje se již v současnosti nějaké řešení pro těžce zdravotně postižené?
A první etapa, která by měla zahrnout okolí magistrátu, řešit okolí Lékařské fakulty UK Hradec Králové a končit u společenského centra Adalbertium, by měla být hotova do konce listopadu.
Jak je to s bezbariérovými přístupy na úřady a instituce?
Většina důležitých institucí na území města je v současné době již přístupná, ovšem někdy s pomocí druhé osoby. Týká se to především magistrátu, kde byl sice vybudován výtah, ale přístup k němu je uzavřen a slouží pouze po přivolání obsluhy. Stejná situace je na krajském úřadu, kde je nutno požádat v recepci o pomoc při ovládání plošiny pro vozíčkáře. Bez problému je přístup např. na úřad práce, Českou správu sociálního zabezpečení, apod.
Velkým problémem, jak se zdá, je pro těžce zdravotně postižené městská hromadná doprava. Blýská se tady na lepší časy?
Dopravní podnik nakupuje v současné době pouze nízkopodlažní vozy. Tyto autobusy však už nejsou vhodné pro nástup osob na invalidním vozíku. Jejich doprava je řešena občanským sdružením DOSIO, které vlastní speciálně upravené automobily pro převoz takto postižených osob. V poslední době se objevila zpráva, že hradecký Dopravní podnik zakoupil autobus, který je schopen se naklánět směrem k obrubníku. Bariéry v dopravě se netýkají pouze osob s tělesným postižením, ale také osob nevidomých. I zde nastal výrazný posun a většina autobusů již má zabudován komunikační systém, který nahlásí číslo autobusu při příjezdu na zastávku a cílovou stanici.
V čem vidíte největší problémy, odvíjející se od pomoci lidem s těžkým zdravotním postižením?
Kromě architektonických a orientačních bariér a dopravy je to např. i pracovní uplatnění. Určité problémy jsou také u získávání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Vážným problémem je i získání bezbariérového bytu v rámci kraje disponuje více než stovkou takto upravených bytů. Velkým problémem je také stále přetrvávající diskriminace občanů se zdravotním postižením.
Jakou úlohu v tom všem hrají finance, a jaký je přístup města k těmto občanům?
Samozřejmě jako všude velkou roli. Lze konstatovat, že na území Hradce Králové byl vybudován kvalitní systém sociálních služeb.

Autor: Pavel FILLA
Zdroj: Haló noviny
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 27.09.2007 v 23:02 hodin