Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

I zdravotně postižení mohou studovat

Tím, že Česká republika přijala Úmluvu o právech dítěte a Listinu základních práv a svobod, zaručila všem lidem právo na vzdělávání podle individuálních potřeb a také právo vzdělávat se v běžných školách i dětem se zdravotním postižením. Pravdou ale je, že tyto děti nemají výběr středoškolského studia a povolání snadný.
Z čeho si vybírat
Maturitní vzdělávání smyslově a tělesně postiženým dětem nabízejí gymnázia a střední odborné školy se zaměřením na ekonomiku, výpočetní techniku, ale i s mnoha dalšími obory, např. uměleckořemeslnými či strojírenskými. Po skončení studia mohou absolventi pokračovat na vyšších odborných a vysokých školách.
Děti s mentálním postižením různých stupňů, vážnějšími smyslovými vadami, žáci, kterým se nepodařilo dojít až do deváté třídy, stejně tak žáci s vážnějšími poruchami učení nebo chování, se mohou vyučit v tříletých nebo dvouletých oborech různého zaměření. V průběhu studia si mohou podle svých potřeb doplnit formou kurzu základní vzdělání. Vyučení je možné i v klasických oborech, např. elektrikář, krejčí, cukrář, zámečník, pekař, brašnář, knihař, sklenář.
Děti s těžším mentálním postižením se mohou naučit jednoduchým manuálním dovednostem v tzv. praktické škole. Připravují se tu podle svých schopností pro oblast služeb a výroby, může jít o práce keramické, zámečnické, zahradnické, knihařské, šití oděvů, pekařské, cukrářské, zednické, malířské či truhlářské. Nezískají tu ale výuční list, protože jde o neprofesní obor.
Speciální, nebo běžná škola?
Výhodou studia v těchto zařízeních je malý počet žáků ve třídě a individuální přístup, který umožňuje maximální rozvoj. Obvykle je tu bezbariérové prostředí, jsou k dispozici didaktické a kompenzační pomůcky, je zajištěna asistence i specializovaní pedagogové a je tu možnost rehabilitace. Také učební látka - zejména pro smyslově handicapované žáky - je ve srovnání s běžnými školami rozložena do více ročníků (např. do pětiletého vzdělávacího cyklu) a studium je možné individuálně ještě prodloužit. Přitom maturitní vysvědčení i výuční list jsou rovnocenné certifikátům z běžných středních škol.

Autorka pracuje v Centru kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání.

Kde získáte informace
Publikace Kam na školu - Střední školy v České republice obsahuje detailní informace o oborech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i nabídku studia v běžných školách v celé České republice. Vydává Národní ústav odborného vzdělávání (www.nuov.cz).
Detailní popis zdravotních požadavků obsahují učební dokumenty ke každému oboru vzdělání. Rovněž na www.nuov.cz.
O požadavcích na výkon jednotlivých povolání informuje Integrovaný systém typových pozic (www.istp.cz).
Různá informační poradenská centra poskytují objektivní informace o všech možnostech vzdělávání zdravotně postižených a o výhodách a nevýhodách studia na běžných školách.

Autor: Ivana Eliášková
Zdroj: Hospodářské noviny
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 27.09.2007 v 22:42 hodin