Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Dávky státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Do 1 roku věku dítěte bez posouzení zdr. stavu

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
 • Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším, než je čtyřnásobek životního minima rodiny.
 • Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
 • Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. Výše dávky je stanovena jako násobek částky životního minima dítěte a příslušného koeficientu.
SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK
 • Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20násobek životního minima rodiny.
 • Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny.
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
 • Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
 • RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
  • Nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o alespoň jedno dítě mladší 4 let.
  • Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti však rodič musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
  • Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí 7 582 Kč měsíčně.
  PORODNÉ
  • Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě.
  • Výše závisí na počtu současně narozených dětí.
  KONTAKTY
  Úřady práce podle místa trvalého bydliště
  portal.mpsv.cz/sz/local, portal.mpsv.cz
  www.uradprace.cz

  Diskusní fórum čtenářů
  (prozatím žádný názor)

  Zveřejněno 25.07.2007 v 07:39 hodin