Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

ZMĚNA u péče o osobu blízkou

Všichni, kteří do konce roku 2006 pečovali o osobu blízkou nebo jinou osobu, která byla částečně bezmocná a starší 80 let, měli dobu této péče započítávanou do důchodového pojištění a bylo za ně státem placeno zdravotní pojištění.
V souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách č. 106/2006 došlo ke změně:
Nyní se do doby pojištění započítává doba péče pouze osobám pečujícím o osoby zařazené ve II. až IV. stupni závislosti.
Jelikož osoby částečně bezmocné starší 80 let jsou zařazeny do I. stupně závislosti, znamená to, že pečujícím osobám již nebude doba péče do důchodového pojištění započítávána. Také za ně již nebude stát platit zdravotní pojištění.
V praxi to znamená, že tyto osoby buď musí zahájit výdělečnou činnost v rozsahu, který bude zakládat účast na pojištění, z níž bude hrazeno pojištění zdravotní, nebo se musí přihlásit do evidence uchazečů o práci na příslušném úřadě práce a v tomto případě bude za ně důchodové a zdravotní pojištění platit stát. Anebo se dobrovolně přihlásit k účasti na důchodovém a zdravotním pojištění a hradit si toto sami, což ovšem představuje částku téměř 2 500 Kč za obě pojištění za měsíc.
Podobně na tom budou ti z vás, kteří jste dosud pečovali o osoby převážně nebo úplně bezmocné, kterým však nenáleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost z důvodů, že nesplňovaly podmínky pro přiznání důchodu.
Dříve byla tato péče započítávána do důchodového pojištění a plátcem zdravotního pojištění byl za ně stát. Také tyto osoby se musí buď nechat zaměstnat, nebo se přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném pracovním úřadě, který pak za ně bude platit pojištění, v prvním případě zaměstnavatel, ve druhém stát.

www.nrzp.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 09.07.2007 v 15:20 hodin