Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Může se vás zaměstnavatel snadno zbavit?

Vedoucí a mzdová účetní jednali s mým lékařem, aby mi ukončil pracovní neschopnost a nedovolil mi pro nemoc páteře vykonávat současnou práci. Byl mi přiznám částečný invalidní důchod. Zaměstnavatel mi nenabídl jinou práci, která by odpovídala mým zdravotním schopnostem, ale po ukončení neschopnosti jsem dostala výpověď dohodou podle § 43 zákoníku práce (ztráta schopnosti vykonávat práci.). Účetní mi vyhrožovala, že když dohodu nepodepíši, dají mi výpověď podle § 53 (okamžité zrušení pracovního poměru), tak jsem podepsala. Nedali mi ani odstupné. Mohli se mnou takto jednat?
Především je třeba uvést, že "výpověď dohodou", jak píšete, naše právní předpisy neznají. Pracovní poměr lze mimo jiné platně rozvázat dohodou nebo výpovědí. Nelze však rozvázat současně dohodou a výpovědí. Pokud vám zaměstnavatel "vyhrožoval", nutil vás podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru, nepostupoval v souladu se zákoníkem práce. Zřejmě to však budete obtížně prokazovat, protože u toho nebyl žádný svědek, a pokud u toho svědek byl, asi nebude ochoten to potvrdit. Jestliže jste pracovní poměr nechtěla rozvazovat, neměla jste dohodu podepisovat. Nikdo by vás k tomu nemohl donutit. Pokud byste dohodu nepodepsala, zaměstnavatel by vám musel dát výpověď ze zdravotních důvodů. Pokud by měl jiné vhodné volné místo, musel by vám ho před doručením výpovědi nabídnout, jinak by výpověď byla neplatná. Nárok na odstupné v případě skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů ze zákona nevzniká. Pokud jsou v dohodě jako důvod rozvázání pracovního poměru uvedeny zdravotní důvody, lze nárok na odstupné sjednat v kolektivní smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu, kde nepůsobí odbory. Tuto možnost však mají pouze zaměstnavatelé, kteří provozují podnikatelskou činnost.

JUDr. Jaromír Zrutský
Zdroj: Zlínské noviny - rubrika Rádce
Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 12.06.2005 v 19:00 hodin