Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Aktivní sociální učení pro lidi s MP. Kurz: "Zdravotní výchova"

Aktivní sociální učení pro lidi s MP. Kurz: "Zdravotní výchova"
Kurz má nasledovné ciele:
- Napomáhať k vytváraniu zdravému vzťahu k samému sebe i k druhým ľuďom.
- Posilniť schopnosť rozlišovať vhodné aj nevhodné fyzické správanie vo vzťahu k iným a tiež druhých ku mne.
- Naučiť sa brániť sa obťažovaniu, zneužívaniu.

Počas ôsmych stretnutí sa účastníci venujú nasledujúcim témam:
- Ja a moje telo.
- Som žena, som muž - rozdiely medzi ľuďmi opačného pohlavia. Terminológia.
- Starostlivosť o telo. Hygiena a jej význam, základné hygienické návyky.
- Ja a moje telo. Vnímanie vlastného tela, pohľad na seba samého.
- Vzťahy - priateľstvo, láska, manželstvo. Poznávanie rozdielov. Intimita a jej miera v jednotlivých vzťahoch.
- Osobný priestor - môj, cudzí. Základné pravidlá v dodržovaní osobného priestoru.
- Obťažovanie, zneužívanie. Ochrana pred fyzickým zneužívaním.
- Ideálny muž, ideálna žena. Partnerstvo, život v páre. Zodpovednosť a povinnosti v partnerskom vzťahu.
- Intimita ako súčasť partnerského (ľúbostného vzťahu).
V kurze využívame rozmanité interaktívne diskusné techniky, dramaterapeutické techniky - hranie rolí, pantomíma, hry zamerané na sebapoznávanie, arteterapeutické techniky. Snažíme sa o čo najväčšiu konkrétnosť a praktickosť, aby získané informácie vedeli účastníci kurzu čo najlepšie uplatniť v praxi.

Lektorka: Mgr. Andrea Žilková, PhD.