Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje

- nabízí především informační a aktivizační služby. Je sdružením právnických osob, kterými jsou:
Národní rada zdravotně postižených v ČR *
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR *
Svaz tělesně postižených v ČR *
Sdružení pro životní prostředí v ČR.
Centrum pro zdravotně postižené, regionální pracoviště v Šumperku sídlí na Kozinově ulici 13, tel. 583 212 019, e-mail: czpsumperk@centrum.cz, vedoucím pracoviště je Mojmír Janků.
Centrum plní roli:
· kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké *
· kontaktního místa pro právnické osoby *
· informačního a poradenského centra *
· zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu *
· obhájce práv zdravotně postižených.
Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením. Jedná se zejména o: sociálně právní poradenství; kontaktní sociální práce; poskytování všeobecných informací; realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti; informace o jiných poskytovatelích sociálních služeb; pomoc při sepsání žádosti, odvolání proti rozhodnutí ...; specifické poradenství pro sluchově postižené občany; odborné konzultace k bezbariérovým stavbám; konzultace k vybraným pomůckám pro sluchově a tělesně postižené občany (zesilovače, signalizátory, speciální telefony, vozíky apod.).

Zpracoval Mojmír Janků

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 01.07.2005 v 09:48 hodin