Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Geografie Slavičína a okolí [ Geografie ]

POLOHA, ROZLOHA, FLORA, FAUNA

Město Slavičín se nachází v jihovýchodní části okresu Zlín, v předhůří Bílých Karpat, které byly organizací UNESCO v roce 1996 vyhlášeny jako biosferická rezervace.´Dne 29. června 2000 byl Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty udělen Radou Evropy Evropský diplom. Tento dokument je udělován jen takovým územím našeho kontinentu, které se vyznačují mimořádnou péčí o jeho přírodní bohatství. O výjimečnosti ocenění Evropským diplomem svědčí nejlépe skutečnost, že až dosud byl udělen pouze 61 chráněnému území z 21 zemí. Masív Bílých Karpat obklopuje město od jihu, od severu dotváří obraz panoramatu okolní krajiny Vizovické vrchy. Město obklopeno lesy, leží v nadmořské výšce 350 m.

Polní a lesní zvěř
Na území Města Slavičína je několik mysliveckých spolků, které spolupracují v rámci Českomoravské myslivecké jednoty. Myslivecké hospodaření je v současné době zaměřeno především na spárkatou zvěř. V okolí Slavičína může návštěvník vidět dostatek srnčí zvěře. Myslivci mají ve svých honitbách vybudováno mnoho kazatelen a posedů na pozorování zvěře. Z těchto lze pozorovat při troše štěstí i zvěř jelení a mufloní, kterým se ve zdejších lesích velmi dobře daří. I když je horší stav u drobné zvěře, přesto můžeme na procházce vidět zajíce, bažanta i koroptev. Velká různorodost ptactva je zde samozřejmostí. Na Slavičínsku je velká kolonie krkavce a po setmění je slyšet houkání výra. V lesích můžeme najít stopy po buchtování - rytí divočáků. Setkat se s touto opatrnou zvěří je však velmi vzácné. V naší krásné přírodě Bílých Karpat se dá hodně vidět, ale musí s ní pozorovatel splynout.

Rybaření
Místní organizace Moravského rybářského svazu Slavičín, která je společná rovněž pro organizace Valašské Klobouky, Brumov a Štítnou-Popov, obhospodařuje 11 nádrží, z toho je 6 lovných a 5 chovných. Ve svém revíru v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je síť 35 lovných a chovných potoků. Vyskytují se zde a jsou vysázeny ryby: kapr. štika, candát, amur, pstruh potoční i duhový, lipan podhorní, ostroretka, parma, lín. Zde v nádherném prostředí si příjdou na své sportovní rybáři.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-slavicin.cz

Typ záznamu: Geografie
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 14.03.2005 v 15:40 hodin