Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Lípa srdčitá [ Chráněný strom ]

Název český: Lípa srdčitá
Název vědecký: Tilia cordata

Evidenční číslo ústředního seznamu památných stromů: 308080.1/1

Vlastník: Město Tábor

Obvod kmene: 500 cm
Celková výška: 26 m
Šířka koruny: 22 m
Výška koruny: 21 m

Důvod ochrany:
Důvodem vyhlášení a ochrany stromu je skutečnost, že lípa je významnou dominantou okolí s výraznou estetickou hodnotou. Důležitými aspekty jsou vzrůst, mohutnost a věk stromu.

Údaje o provedených ošetřeních:
V listopadu 2002 bylo provedeno odbornou firmou Miroslav Kohel, Veselí nad Lužnicí, ošetření stromu za účelem zlepšení jeho zdravotního stavu. Ošetření se uskutečnilo za přispění Ministerstva životního prostředí, které Městu Sezimovu Ústí, jako žadateli, poskytlo dotaci.

Kde strom najdete - popis místa:
Ke stromu se dostanete po účelové komunikaci navazující na ulici K hájence. (směrem k hájence Nechyba na okraji lesa). Strom se nachází před touto hájenkou.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sezimovo-usti.cz

Typ záznamu: Chráněný strom
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 15:07 hodin