Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

HUBÁČEK František, PhDr. [ Místostarosta města nebo obce ]

Místostarosta města

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly

- organizuje přípravu materiálů pro jednání městské rady a městského zastupitelstva

- organizuje a kontroluje plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva

- v rozsahu pověření MR a MZ sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení MR a MZ

- spolupracuje s předsedy komisí městské rady

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 10:59 hodin