Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Čeho si všimnout už v raném věku?

Postřehy v komunikaci
* Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno

* Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce

* Opožděný vývoj řeči

* Nepružně nebo málo reaguje na pokyny

* Často působí dojmem, že neslyší

* Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo

* Neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty

* Nemává na rozloučenou

* Nezapojí se aktivně do dětských hříček typu paci-paci

* Nenapodobuje aktivně, často a s radostí

* Říkal/a několik slov, ale přestal/a

* Je obtížné ji/ho upozornit na vzdálené předměty

* Špatný oční kontakt, nepodívá se "co my na to".
Postřehy v sociálním chování
* Málo používá nebo chybí sociální úsměv

* Raději si hraje o samotě, neprojevuje radost při společné činnosti, nerozvíjí společnou hru

* Dává přednost sebeobsluze, používá ruku druhé osoby

* Nepožádá o pomoc vydáváním zvuků, očním kontaktem, vedením za ruku

* Více se zajímá o své činnosti než o kontakt

* Málo se zajímá o ostatní děti, nedokáže se zapojit

* Je obtížné s ním sdílet pozornost (společné prohlížení obrázků, společná hra)

* Ostatní lidi dokáže ignorovat, nerad navazuje kontakt s lidmi

* Nespolupracuje (nepodá na výzvu, nevyhoví výzvě, netouží se předvést).
Postřehy v chování
* Záchvaty vzteku

* Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus/nesoustředěnost/u ničeho nevydrží

* Nehraje si správně s hračkami

* Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka (řadí, točí, hází, otvírá-zavírá apod.)

* Chodí po špičkách, točí se dokola, zvláštní pohyby

* Třepe výrazně rukama např. při radosti

* Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)

* Reaguje přehnaně na určité podněty (zvuky, změny)

* Celkově málo reaguje na okolní podněty

* Fascinován detaily či určitými podněty (písmena, číslice, závory, značky aut)
Absolutní indikace pro další vyšetření
* do 12 měsíců nežvatlá

* do 12 měsíců negestikuluje (nenatahuje ruku-neukazuje, nemává na rozloučenou)

* do 15 měsíců nenapodobuje

* do 16 měsíců neužívá slova

* do 24 měsíců spontánně neužívá slovní spojení

* ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku

Autorka: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D
Zdroj:www.dobormysl.cz

Zveřejněno 05.10.2008 v 15:37 hodin