Hlavní menu


Kontaktní údaje:

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem

email: spmp.dvurkralove@seznam.cz

Číslo bankovního účtu:
129803808/0300

Symptomy autismu u myší zvráceny

Vědci z Picower Insittute for Learning and Memory vytvořili genetickými manipulacemi myši s fragilním X chromozomem (FXS), který vede k dědičné mentální retardaci a je nejběžnější geneticou příčinnou autismu. Syndrom fragilního X chromosomu je spojen s mutací v genu FMR1. Zmutování tohoto genu může zapříčiňovat mírné poruchy učení až vážný autismus.
Vědci se zaměřili na enzym lokalizovaný v mozku nazývaný PAK. Jeho inhibice představuje naději při léčbě autismu u dětí. Při zastavení činnosti enzymu u myší došlo ke zvrácení abnormalit. Jsou známy chemické látky, které inhibují aktivitu PAK, budou využity při vývoji léků k boji s FXS.
FXS myši vykazovaly podobné projevy jako pacienti s touto diagnózou, tzn. hyperaktivita, porucha pozornosti, obtíže při učení, poruchy paměti. Po vyřazení enzymu z činnosti, byly tyto abnormální projevy částečně nebo zcela eliminovány.

http://www.gate2biotech.cz/symptomy-autismu-u-mysi/

Zveřejněno 18.07.2008 v 18:03 hodin